Reklamacja i gwarancja

 

  1. Umową Sprzedaży objęte są produkty nowe – towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.
  2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Przedsiębiorca występujący jako osoba fizyczna może mieć prawa do rękojmi, jeżeli zostanie wykazany brak związku transakcji z prowadzoną działalnością, a tym samym nabył prawa konsumenta. W stosunku do takich osób stosowane będą przepisy regulujące uprawnienia konsumenta związane z rękojmią.
  4. Reklamację należy zgłosić elektronicznie na adres e-mail: reklamacje@tcmeble.pl lub poprzez formularz reklamacyjny na stronie Sklepu (poniżej).
  5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  7. Po uzgodnieniu z działem reklamacji zwrotu produktu lub konieczności dostarczenia w celu naprawy – produkt należy odesłać na adres Sklepu:

TC MEBLE ul. Lubliniecka 118; 46-380 Dobrodzień.

 

Formularz reklamacyjny