Inne

Szycie grubymi nićmi

Przeszycia grubą nicią dostępne są nie dla wszystkich kompletów wypoczynkowych.

Szycie grubymi nićmi jest za dodatkową opłatą.